trẻ em
10 ngày cầu nguyện

10 – 19 tháng 5 năm 2024
để chúng ta trở thành những nhân chứng tốt hơn nữa, để các nhà thờ mới được thành lập trên khắp 10 thành phố chưa được tiếp cận ở Trung Đông và để toàn thể Giê-ru-sa-lem biết đến Chúa Giê-su!
Lễ Ngũ Tuần
HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN

Nhớ Lời Hứa

Mười ngày cầu nguyện cho sự phấn hưng trước Lễ Ngũ Tuần

Lời cầu nguyện ngày đêm cho sự phục hưng trong Giáo hội, các quốc gia và Người israel

Các môn đệ của Chúa Giê-su ở lại Giê-ru-sa-lem sau khi Ngài thăng thiên. Trong mười ngày, họ cùng nhau cầu nguyện ở một nơi. Cuối cùng, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên tất cả những người đang tụ họp trên phòng cao.

Hôm nay, hàng triệu tín hữu đã đồng ý cùng nhau cầu nguyện trong 10 ngày từ Thứ Sáu 10/5 - 19/5 – Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống năm 2024.

Chúng tôi mời mọi người tham gia 10 ngày cầu nguyện cho sự Phục hưng trong nhà thờ, các Quốc gia và Israel

Hợp tác với:
giới thiệu |

Đọc thêm
Ngày 01 | 10 tháng 5 năm 2024

Cairo, Ai Cập)

Đọc thêm
Ngày 02 | 11 tháng 5 năm 2024

AMMAN (Jordan)

Đọc thêm
Ngày 03 | 12 tháng 5 năm 2024

TEHRAN (IRAN)

Đọc thêm
Ngày 04 | 13 tháng 5 năm 2024

BASRA (IRAQ)

Đọc thêm
Ngày 05 | 14 tháng 5 năm 2024

Bát đa, i rắc)

Đọc thêm
Ngày 06 | 15 tháng 5 năm 2024

MOSUL, IRAC)

Đọc thêm
Ngày 07 | 16 tháng 5 năm 2024

DAMASCUS, SYRIA)

Đọc thêm
Ngày 08 | 17 tháng 5 năm 2024

HOMS (SYRIA)

Đọc thêm
Ngày 09 | 18 tháng 5 năm 2024

Bờ Tây và Gaza (Israel)

Đọc thêm
ngày 10 | 19 tháng 5 năm 2024

THÀNH PHỐ JERUSALEM, ISRAEL)

Đọc thêm
| Lễ Ngũ Tuần | Cầu nguyện 24 giờ

Ngày cầu nguyện toàn cầu

Đọc thêm
crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram