Đồng hồ

Quay lại
Print Friendly, PDF & Email

Lễ Hiện Xuống 2023 - Ngày Toàn cầu Cầu nguyện cho Giêrusalem và các quốc gia

Một Đêm Kỳ Diệu - Ngày 17 tháng 4 năm 2023

Ra mắt 110 thành phố 2023 - IHOPKC - 6/12/2022

Thờ phượng và cầu nguyện từ một Hội đồng trọng thể được tổ chức vào tháng 12 năm 2022, để tranh giành 110 Thành phố chưa được tiếp cận trên khắp thế giới.

'Sự thống trị' trong Kinh thánh Một nghiên cứu với Dean Briggs

Dean Briggs từ Nhà cầu nguyện quốc tế Kansas chia sẻ sự giảng dạy về sự kêu gọi và mục đích của Ekklesia từ Thi thiên 72 - khám phá chủ đề 'Sự thống trị'.

Tiến sĩ Jason Hubbard giới thiệu Sáng kiến 110 Thành phố và các nguyên tắc cũng như hướng dẫn cho việc đi bộ cầu nguyện.

Tiến sĩ Jason Hubbard giới thiệu Sáng kiến Cầu nguyện Đột phá 110 Thành phố

Hơn: https://deanbriggs.com/

crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram