Cầu nguyện

Bạn sẽ cầu nguyện chứ? 

Chúng tôi muốn mời bạn cầu nguyện cho những thành phố này mỗi ngày chỉ trong 10 hoặc 15 phút!

Chúng tôi đang cầu xin Chúa cho việc thành lập các hội thánh tư gia mới tại các thành phố này. 90% của những người rất chưa được tiếp cận sống ở 110 thành phố này. Chúng ta hãy cầu nguyện để tác động của việc đào tạo môn đồ sẽ nhân rộng khắp những dân tộc và những nơi này.

Đăng ký ở đây cho thời gian cầu nguyện đã chọn của bạn hoặc cá nhân hoặc với một vài người khác trong tổ chức của bạn. Khi bạn đăng ký để cầu nguyện, bạn sẽ nhận được một email nhắc nhở về thời gian của bạn và cũng là một liên kết đến các điểm cầu nguyện chính cho các thành phố này!

Dự án 110 thành phố là sự hợp tác của nhiều tổ chức truyền giáo và cầu nguyện trên toàn thế giới bao gồm:

Một phần của #comtothetable | www.cometothetable.world

crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram