110 Cities
Buddhist
WORLD
CHILDREN’S PRAYER GUIDE
21 DAYS OF PRAYER

NGÀY 21 THÁNG 1 – NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 2024

Welcome to the Children's Buddhist World Prayer Guide!

"Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." Jesus – Matthew 19:14

Chúng tôi tin rằng Chúa đang kêu gọi trẻ em khắp nơi cùng “làm sứ mệnh” với Ngài. Họ đang tham gia cùng người lớn trong các phong trào cầu nguyện và truyền giáo toàn cầu trên khắp thế giới.

This Children’s Buddhist Prayer Guide is designed to help children (age 6-12 years) and their families as they participate in the 21 Days of Prayer for the Buddhist World. Many children from cities and nations around the world will be joining us as we pray together.

Each day will follow a theme to do with sharing God's love with others - with a bible verse, a thought from Justin Gunawan và một điểm hành động.

We will introduce you to a City or nation, tell you a bit about it and what kids in that city like to do.

Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu với bạn bằng một số lời cầu nguyện, khi chúng tôi cầu xin Chúa mở rộng trái tim của mọi người để đón nhận thông điệp Hy vọng mà chúng tôi có nơi Chúa Giêsu.

On Saturday February 10th we will spend 24 hours online in worship and prayer – led by people of all ages. Do join us if you can! Thêm thông tin

ĐỌC GIỚI THIỆU ĐẦY ĐỦĐọc hướng dẫn này trực tuyếnDOWNLOAD CHILDREN'S Buddhist PRAYER GUIDE in 10 Languages
Hợp tác với:
crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram