Tổng quan về đi bộ cầu nguyện

Cầu nguyện đi bộ khu phố và thành phố của chúng tôi!

Walk'nPray là một sáng kiến cầu nguyện nhằm khuyến khích các Cơ đốc nhân đi ra đường, ban phước lành cho khu phố, thành phố, khu vực và quốc gia của họ. Sử dụng công nghệ trên điện thoại thông minh để hỗ trợ và kết nối những người cầu nguyện. 

Chuyến thăm WalknPray.com

Tham gia Phòng cầu nguyện trực tuyến 24/7 của Gia đình toàn cầu tổ chức Cầu nguyện bão hòa trong thờ cúng
Xung quanh ngai vàng,
Xung quanh đồng hồ và
Vòng quanh quả địa cầu!
Ghé thăm trang web
Hướng dẫn Cầu nguyện Phong trào Mở mang Hội thánh đầy cảm hứng và đầy thử thách!
Podcast | Nguồn cầu nguyện | tóm tắt hàng ngày
www.disciplekeys.world

Đi cầu nguyện chỉ đơn giản là cầu nguyện tại chỗ với cái nhìn sâu sắc (sự quan sát) và sự soi dẫn (sự mặc khải). Đó là một hình thức cầu nguyện hữu hình, bằng lời nói và di động.

Tính hữu ích của nó gồm hai phần: 1. Để có được sự thăm dò thuộc linh và 2. Để giải phóng quyền năng của lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh ở những nơi cụ thể và cho những người cụ thể.

“Hãy chắc chắn rằng Chúa được giải quyết, và mọi người được ban phước” (Steve Hawthorne)

I. LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐI BỘ CẦU NGUYỆN

 1. Đi bộ -- theo cặp hoặc ba
 2. Thờ phượng -- ngợi ca danh và bản chất của Đức Chúa Trời
 3. Quan sát -- manh mối bên ngoài (dữ liệu từ địa điểm & khuôn mặt) và dấu hiệu bên trong (sự phân biệt từ Chúa)

II. SỰ CHUẨN BỊ

 1. Hãy phó thác bước đi cho Chúa, xin Thần Khí dẫn lối
 2. Hãy che chở cho mình bằng sự bảo vệ thiêng liêng (Thi thiên 91)
 3. Kết nối với Đức Thánh Linh (Ro 8:26, 27)

III. CẦU NGUYỆN

 1. Trộn và trộn lẫn cuộc trò chuyện với lời khen ngợi và cầu nguyện
 2. Khi bạn bắt đầu, ca ngợi và chúc tụng Chúa
 3. Sử dụng Kinh thánh để giải phóng phước lành của Chúa
 4. Hãy cầu xin Thánh Linh hướng dẫn các bước của bạn
  • Vào và đi bộ qua các tòa nhà
  • Nán lại ở một nơi cụ thể
  • Dừng lại và cầu nguyện cho mọi người

IV. TÓM TẮT

 1. Glean: chúng ta đã quan sát hoặc trải nghiệm những gì?
 2. Những “cuộc hẹn thần thánh” bất ngờ nào?
 3. Chưng cất 2-3 điểm cầu nguyện, kết thúc bằng lời cầu nguyện tập thể
crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram