110 Cities

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ 10 ਦਿਨ

10 – 19 ਮਈ 2024
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ 10 ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ!
ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗਾਈਡ

ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ

ਚਰਚ, ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅੱਜ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਮਈ - 19 ਮਈ - ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਐਤਵਾਰ 2024 ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ:
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ |

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 01 | 10 ਮਈ 2024

ਕਾਇਰੋ, ਮਿਸਰ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 02 | 11 ਮਈ 2024

ਅੰਮਾਨ (ਜਾਰਡਨ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 03 | 12 ਮਈ 2024

ਤਹਿਰਾਨ (ਇਰਾਨ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 04 | 13 ਮਈ 2024

ਬਸਰਾ (ਇਰਾਕ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 05 | 14 ਮਈ 2024

ਬਗਦਾਦ (ਇਰਾਕ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 06 | 15 ਮਈ 2024

ਮੋਸੁਲ (ਇਰਾਕ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 07 | 16 ਮਈ 2024

ਦਮਿਸ਼ਕ (ਸੀਰੀਆ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 08 | 17 ਮਈ 2024

ਹੋਮਸ (ਸੀਰੀਆ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 09 | 18 ਮਈ 2024

ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 10 | 19 ਮਈ 2024

ਯਰੂਸ਼ਲਮ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
| ਪੰਤੇਕੁਸਤ | 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਦਿਵਸ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
crossmenuchevron-down
pa_INPanjabi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram