110 Cities

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ 10 ਦਿਨ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ!

ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ
ਚਰਚ, ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅੱਜ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 18 ਮਈ - 28 ਮਈ - ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਐਤਵਾਰ 2023 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ |

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 01 | 18 ਮਈ 2023

ਕਾਇਰੋ, ਮਿਸਰ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 02 | 19 ਮਈ 2023

ਅੰਮਾਨ (ਜਾਰਡਨ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 03 | 20 ਮਈ 2023

ਤਹਿਰਾਨ (ਇਰਾਨ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 04 | 21 ਮਈ 2023

ਬਸਰਾ (ਇਰਾਕ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 05 | 22 ਮਈ 2023

ਬਗਦਾਦ (ਇਰਾਕ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 06 | 23 ਮਈ 2023

ਮੋਸੁਲ (ਇਰਾਕ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 07 | 24 ਮਈ 2023

ਦਮਿਸ਼ਕ (ਸੀਰੀਆ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 08 | 25 ਮਈ 2023

ਹੋਮਸ (ਸੀਰੀਆ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 09 | 26 ਮਈ 2023

ਤੇਲ ਅਵੀਵ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿਨ 10 | 27 ਮਈ 2023

ਯਰੂਸ਼ਲਮ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
crossmenuchevron-down
pa_INPanjabi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram