110 Cities

Những lời cầu nguyện cho thế giới Hindu trong Lễ hội Diwali

Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 – Bắt đầu 8:00 sáng theo giờ EST

Hãy cầu nguyện với chúng tôi!

Tham gia cùng hàng triệu tín đồ từ nhiều nhà thờ và mục vụ Cơ đốc giáo trên toàn cầu, khi chúng ta cùng nhau trực tuyến tham gia buổi nhóm cầu nguyện kéo dài 24 giờ bao gồm các thành phố và khu vực quan trọng của thế giới Ấn Độ giáo.

Đây sẽ là cơ hội để cùng nhau cầu nguyện, tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua trên khắp thế giới Ấn Độ giáo, cầu xin Chúa mùa gặt gửi thợ đến mọi nhóm người chưa được tiếp cận ở các thành phố và quốc gia này!

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong một giờ (hoặc hơn) trong 24 giờ này để cầu nguyện cho các phong trào Tin Mừng trên khắp thế giới Ấn Độ giáo và Châu Á!

Nhấp vào liên kết để tham gia trực tuyến với chúng tôi! (thông tin bên dưới)
ID cuộc họp thu phóng – 84602907844 Mật mã 32223 

Chúng tôi muốn cầu nguyện rằng khi các gia đình theo đạo Hindu tổ chức lễ hội Diwali, họ sẽ gặp được Chúa Giêsu Kitô

110 thành phố

Ngày cầu nguyện toàn cầu cho thế giới Hindu

Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 – 8 giờ sáng theo giờ EST (UTC-5)
08:00
New Delhi
09:00
Varanasi
10:00
Kolkata
11:00 SÁNG
Mumbai
00:00
Bengaluru
01:00 chiều
Bhopol
02:00 chiều
Jaipur
03:00 chiều
Amaritsar
04:00 chiều
cầu nguyện
05:00 chiều
Ayodhya
06:00 chiều
Mathura
07:00 tối
Haridwar
08:00 tối
Siliguri
09:00 tối
Ujjain
10:00 tối
Madurai
11:00
Dwaraka
12:00 chiều
Kanchipuram
01:00 sáng
Kanpur
02:00 sáng
may mắn
03:00 sáng
Hyderabad
04:00 sáng
Ahmadabad
05:00 sáng
Srinagar
06:00 sáng
Char Dahm
07:00 sáng
Kathmandu, Nê-pan

Điểm cầu nguyện cho các dân tộc và thành phố chưa được tiếp cận

  1. Hãy cầu nguyện cho Chúa Giêsu Kitô được tôn cao ở mỗi thành phố. Hãy cầu nguyện cho danh Ngài được hiển lộ, đón nhận và tôn kính giữa mọi dân tộc, bộ tộc và ngôn ngữ ở mỗi thành phố. Hãy cầu nguyện cho Nước Đức Chúa Trời đến và ý Ngài được nên ở mỗi thành phố! (Ma-thi-ơ 6:9-10, Ma-la-chi 1:11, Ha-bơ-rơ 2:14, Thi thiên 22:27)
  2. Hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai thợ đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời bằng những sự thể hiện Quyền năng và Tình yêu!
  3. Hãy cầu nguyện cho các Hội thánh tôn cao Đấng Christ và đào tạo môn đồ được thành lập khắp mỗi thành phố!
  4. Cầu nguyện cho những Ước mơ và Tầm nhìn được ban cho những người ở các thành phố xa Chúa
  5. Hãy cầu nguyện để Kinh Thánh được dịch sang ngôn ngữ trái tim của mọi nhóm người ở mỗi thành phố. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1
  6. Hãy cầu nguyện để Chiên Con bị giết sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng giữa các dân tộc! (Khải Huyền 5:9,12).
Tải xuống Hướng dẫn này bằng 30 ngôn ngữ
crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram