110 Cities
10 ngày cầu nguyện

10 – 19 tháng 5 năm 2024

Sự hồi sinh trước Lễ Ngũ Tuần!

HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN

Chào mừng tới

Hướng dẫn cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần!

Hãy tham gia cùng hàng triệu Cơ-đốc nhân trên khắp thế giới để cầu nguyện cho sự phục hưng trong cuộc sống của chúng ta, sự phục hưng trên 10 thành phố Trung Đông chưa được tiếp cận và sự phục hưng ở Giê-ru-sa-lem!

“... nhưng hãy ở lại thành phố Giêrusalem cho đến khi bạn nhận được quyền năng từ trên cao.” (Lc 24:49b)

Giới thiệu Hướng dẫn Cầu nguyện Lễ Ngũ tuần

Trong 10 ngày trước Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, chúng tôi muốn mời bạn tham gia cùng chúng tôi để cầu nguyện cho Sự Phục Hưng theo 3 hướng –

  1. Sự Phục Hưng Cá Nhân, Sự Phục Hưng trong Hội Thánh của bạn, và Sự Phục Hưng trong Thành Phố của bạn - Hãy cầu nguyện cho Đấng Christ – thức tỉnh trong cuộc sống, gia đình và hội thánh của chúng ta, nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời sử dụng Lời Đức Chúa Trời để đánh thức chúng ta trở lại với Đấng Christ vì tất cả những gì Ngài là ! Hãy kêu gọi sự phục hưng bùng nổ trong các thành phố của chúng ta, nơi có nhiều người ăn năn và tin vào phúc âm của Chúa Giê-xu Christ của chúng ta!
  2. Sự hồi sinh bùng nổ ở 10 thành phố chưa được tiếp cận ở Trung Đông dựa trên lời tiên tri trong Ê-sai 19
  3. Sự hồi sinh ở Jerusalem, cầu nguyện cho toàn thể Israel được cứu!

Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp một điểm cầu nguyện cho 10 thành phố trên đường cao tốc Isaiah 19 này từ Cairo trở lại Jerusalem!

Nhìn thấy đây để biết thêm các điểm cầu nguyện cho mỗi thành phố này

Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho sự phục hưng mạnh mẽ nổ ra trong các thành phố này theo lời hứa của Đức Chúa Trời trong Ê-sai 19!

Trong 10 Ngày này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người Do Thái vô tín trên khắp thế giới kêu cầu Đấng Mê-si-a của họ là Chúa Giê-xu Christ và được cứu!

Mỗi ngày, chúng tôi cung cấp các điểm cầu nguyện đơn giản, dựa trên Kinh Thánh theo 3 hướng này. Chúng ta sẽ kết thúc 10 ngày cầu nguyện vào ngày Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần cùng với hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới kêu gọi sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên!

Cảm ơn bạn đã cầu nguyện với chúng tôi để có một sự tuôn đổ mới của Đức Thánh Linh trên khắp trái đất trong năm nay trong 10 ngày cầu nguyện bão hòa thờ phượng lên đến đỉnh điểm Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần!

Vì Đấng Christ Tối Cao trong mọi sự,

Tiến sĩ Jason Hubbard, Kết nối cầu nguyện quốc tế
Daniel Brink, Mạng lưới cầu nguyện quốc tế Jericho Walls
Jonathan Friz, 10 ngày

TẢI XUỐNG VÀ IN LÚC LÚC LÚA
HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN BẰNG 10 NGÔN NGỮ
giới thiệu

Giới thiệu - Hướng dẫn cầu nguyện Lễ Ngũ tuần

Đọc thêm
Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần

Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần

Đọc thêm
NGÀY 01
10 tháng 5 năm 2024

Cairo, Ai Cập

Đọc thêm
NGÀY 02
11 tháng 5 năm 2024

Amman, Jordan

Đọc thêm
NGÀY 03
12 tháng 5 năm 2024

Tehran, Iran

Đọc thêm
NGÀY 04
13 tháng 5 năm 2024

Basra, Irac

Đọc thêm
NGÀY 05
14 tháng 5 năm 2024

Bát đa, i rắc

Đọc thêm
NGÀY 06
15 tháng 5 năm 2024

Mosul, Irac

Đọc thêm
NGÀY 07
16 tháng 5 năm 2024

Damascus, Syria

Đọc thêm
NGÀY 08
17 tháng 5 năm 2024

Homs, Syria

Đọc thêm
NGÀY 09
18 tháng 5 năm 2024

Bờ Tây và Gaza

Đọc thêm
NGÀY 10
19 tháng 5 năm 2024

Thành phố Jerusalem, Israel

Đọc thêm
crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram