Kinh thánh

Cầu nguyện đi bộ khu phố và thành phố của chúng tôi!

Walk'nPray là một sáng kiến cầu nguyện nhằm khuyến khích các Cơ đốc nhân đi ra đường, ban phước lành cho khu phố, thành phố, khu vực và quốc gia của họ. Sử dụng công nghệ trên điện thoại thông minh để hỗ trợ và kết nối những người cầu nguyện. 

Chuyến thăm WalknPray.com

Tham gia Phòng cầu nguyện trực tuyến 24/7 của Gia đình toàn cầu tổ chức Cầu nguyện bão hòa trong thờ cúng
Xung quanh ngai vàng,
Xung quanh đồng hồ và
Vòng quanh quả địa cầu!
Ghé thăm trang web
Hướng dẫn Cầu nguyện Phong trào Mở mang Hội thánh đầy cảm hứng và đầy thử thách!
Podcast | Nguồn cầu nguyện | tóm tắt hàng ngày
www.disciplekeys.world

CHUẨN BỊ TRÁI TIM

HÃY CAM KẾT bước đi với Chúa, xin Thánh Linh hướng dẫn
CHE che mình bằng sự che chở thiêng liêng Thi thiên 91:1-16
KẾT NỐI với Đức Thánh Linh Rô-ma 8:26-27

CẦU NGUYỆN LỜI CHÚA

Ma-thi-ơ 6:9-10

THẨM QUYỀN:

Vượt qua mọi 'sức mạnh của kẻ thù' Lu-ca 10:19
Hành động theo kỷ luật của hội thánh Ma-thi-ơ 18:15-20
Trở thành sứ giả của sự hòa giải trong truyền giáo và môn đồ hóa Ma-thi-ơ 28:19, 2 Cô-rinh-tô 5:18-20
Khi giảng dạy lẽ thật phúc âm Tít 2:15
Vạch trần và đuổi quỷ 2 Cor. 4:4-6
'Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chiến đấu...' Thi Thiên 35:1 ESV
Không có ai giống bạn. Giê-rê-mi 10:6-7 NKJV

TỐI CAO CỦA CHRIST TRÊN MỌI THÀNH PHỐ!

Thi Thiên 110:1-7 NKJV
Thi thiên 24:1 NKJV
Ha-ba-cúc 2:14 NKJV
Ma-la-chi 1:11 NKJV
Thi thiên 22:27 NKJV
Thi Thiên 67:1-7 NKJV
Ma-thi-ơ 28:18 NKJV
Đa-ni-ên 7:13–14 NKJV
Khải Huyền 5:12 NKJV
Cô-lô-se 1:15–18 NKJV

VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾN MỌI THÀNH PHỐ!

Ma-thi-ơ 6:9–10 NKJV
Khải Huyền 1:5 NKJV
Giê-rê-mi 29:7 ESV
Ê-sai 9:2,6-7 NKJV

TUYỆT VỜI & NIỀM TIN

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:16–17 NKJV
Ê Sai 64:1–2 NKJV
Thi Thiên 144:5–8 ESV
Giăng 16:8–11 NKJV

CHA CHO CON MÌNH CÁC NƯỚC…

Thi Thiên 2:6–8 NKJV

GỬI NGƯỜI LAO ĐỘNG MANG LẠI!

Ma-thi-ơ 9:35–38 NKJV

MỞ MỘT CỬA CHO TIN LÀNH Ở MỌI THÀNH PHỐ!

Cô-lô-se 4:2–4 ESV

BỎ LỠ BỤNG

2 Cô-rinh-tô 4:4 ESV

RÀNG BUỘC CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUYỀN LỰC CỦA BÓNG ĐÁ

Ma-thi-ơ 18:18–20 NKJV
Ma-thi-ơ 12:28–29 NKJV
1 Giăng 3:8 NKJV
Cô-lô-se 2:15 NKJV
Lu-ca 10:19–20 NKJV

VƯỢT QUA BÓNG TỐI MỨC ĐỘ CAO

Ê-phê-sô 3:10
Nhận được sự mặc khải Eph. 1:1-23
Nhận được sự hiệp nhất qua Thập tự giá Eph. 2:13-22
Sống trong tình yêu, nhờ Thần Khí. Êph. 3:14-20
Chấp nhận sự khiêm nhường Eph. 4:1-6
Bước đi trong sạch Eph. 4:20-6:9
Đứng trước bóng tối cấp cao Eph. 6:10-20

NHU CẦU ĐỐI VỚI MỘT HỘI THÁNH, TỔ CHỨC HOẶC PHONG TRÀO TIN LÀNH THÀNH PHỐ

Êph. 5:8-14, 2 Côr. 10:3-5, Êph. 6:18, Eph 5:8-11, Eph 6:19-20

MỆNH LỆNH ĐỂ SỐNG TRONG CỘNG ĐỒNG VƯƠNG QUỐC Đích Thực

Ê-phê-sô 4:25, Ê-phê-sô 4:26-27, Ê-phê-sô 4:29, Ê-phê-sô 4:31-32,
Eph 5:3, Eph 5:11, Eph 5:18-21, Eph 5:22-33

Các liên kết câu từ Ứng dụng Kinh thánh YouVersion

crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram