Đi bộ cầu nguyện

Cầu nguyện đi bộ khu phố và thành phố của chúng tôi!

Walk'nPray là một sáng kiến cầu nguyện nhằm khuyến khích các Cơ đốc nhân đi ra đường, ban phước lành cho khu phố, thành phố, khu vực và quốc gia của họ. Sử dụng công nghệ trên điện thoại thông minh để hỗ trợ và kết nối những người cầu nguyện. 

Chuyến thăm WalknPray.com

Tham gia Phòng cầu nguyện trực tuyến 24/7 của Gia đình toàn cầu tổ chức Cầu nguyện bão hòa trong thờ cúng
Xung quanh ngai vàng,
Xung quanh đồng hồ và
Vòng quanh quả địa cầu!
Ghé thăm trang web
Hướng dẫn Cầu nguyện Phong trào Mở mang Hội thánh đầy cảm hứng và đầy thử thách!
Podcast | Nguồn cầu nguyện | tóm tắt hàng ngày
www.disciplekeys.world

Hướng Dẫn Đi Bộ Cầu Nguyện

Tiến sĩ Jason Hubbard giới thiệu cách đi bộ cầu nguyện trong làng, thị trấn hoặc thành phố của bạn!

crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram