Cầu nguyện toàn cầu 24 giờ
Liên hiệp cầu nguyện cho sự hồi sinh!
20:00 thứ bảy ngày 18 tháng 5 - 20:00 chủ nhật ngày 19 tháng 5
Giờ Jerusalem (UTC+3)

Hãy tham gia cùng hàng triệu Cơ đốc nhân trên khắp thế giới trong buổi thờ phượng và cầu nguyện 24 giờ cho hòa bình của Jerusalem, dân tộc Do Thái và Phúc âm để đến tận cùng trái đất!

Vào Lễ Ngũ Tuần, chúng ta kỷ niệm sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần - khơi dậy và trao quyền cho Giáo hội! Chúng tôi mời bạn cầu nguyện cho sự phục hưng trên khắp Giê-ru-sa-lem, Y-sơ-ra-ên và thế giới Do Thái, rằng cùng một Thánh Linh sẽ mang lại sự phục hưng, bắc cầu chia rẽ và thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài đã chọn.

Đây sẽ là cơ hội để cùng nhau cầu nguyện, tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua trên khắp thế giới Do Thái, xin Chủ mùa gặt gửi thợ đến mọi nhóm người chưa được tiếp cận ở các thành phố và quốc gia trọng điểm!

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong một giờ (hoặc hơn) trong 24 giờ này, để cầu nguyện cho sự hồi sinh trên toàn thế giới Do Thái!

Hãy tham gia TRỰC TUYẾN với chúng tôi để cầu nguyện 24 giờ,
Sự thờ phượng và lời chứng trong
Phòng Cầu Nguyện 10 Ngày (Thu phóng)

ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN GIỚI THIỆU:

NHẤN MẠNH CẦU NGUYỆN

Chủ đề cầu nguyện 24 giờ

Những lời cầu nguyện cho sự hồi sinh trên khắp thế giới Do Thái!

(Thời gian là Giờ Jerusalem (GMT+3)

1) GẶP GỠ
Giăng 10:14-16
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 20:00

2) HIỂU
Xa-cha-ri 8:1-3
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 21:00

3) KHIÊM NHƯỜNG
Rô-ma 11:18,20,25
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 22:00

4) TRẢ LẠI
2 Cô-rinh-tô 3:16
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 23:00

5) TUYỆT VỜI
Xa-cha-ri 13:1
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 00:00

6) THA THỨ
Ê-sai 1:18
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 01:00

7) NIỀM VUI
Thi Thiên 37:4
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 02:00

8) GIÀY
Thi Thiên 122:6
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 03:00

9) ĐAM MÊ
Thi Thiên 137:4-6
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 04:00

10) AN TOÀN
Giô-ên 3:2
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 05:00

11) ĐIỆN
Ê-phê-sô 3:16-19
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 06:00

12) TRÍ TUỆ
Cô-lô-se 2:6-7
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 07:00

13) THỨC THỨC
Ê-sai 44:3-5
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 08:00

14) CHIA SẺ
Rô-ma 1:16
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 09:00

15) NGƯỜI THEO DÕI
Ê-sai 62:1,6-7
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 10:00

16) LAO ĐỘNG
Ma-thi-ơ 9:36-38
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 11:00

17) KHUYẾN CÃI
Rô-ma 11:11
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 12:00

18) Đấng Mê-si
Ê-sai 53
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 13:00

19) GỌI
Rô-ma 10:12-13
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 14:00

20) VINH QUANG
Ê-sai 60:1-2
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 15:00

21) PHỤC HỒI
A-mốt 9:11-12
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 16:00

22) LỜI KHUYÊN
Ê-sai 62:7
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 17:00

23) ĐOÀN KẾT
Giăng 17:11,23
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 18:00

24) Chúa Giêsu
Khải Huyền 22:16-21
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 19:00

Cầu nguyện cho 5

Dành 5 phút mỗi ngày để cầu nguyện cho 5 người cần Chúa Giêsu

Cách cầu nguyện

CHIA SẺ CHÚA GIÊ-XU VỚI HỌ BẰNG CÁCH SỐNG

Phong cách sống BLESS

Bắt đầu bằng lời cầu nguyện | Hãy lắng nghe họ | Ăn Cùng Họ | Phục Vụ Họ | Chia sẻ Chúa Giêsu với họ

Thẻ Bless miễn phí

Tải xuống và in bản miễn phí Thẻ Bless, viết tên 5 người của bạn và giữ lại làm lời nhắc nhở Cầu nguyện cho 5 mỗi ngày!

crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram