110 Cities

Cầu nguyện cho sự Biến đổi và Phục hưng trên 110 thành phố chiến lược trên thế giới

Chào mừng bạn đến
110 thành phố!

Tầm nhìn của chúng tôi là nhìn thấy 110 thành phố chưa được tiếp cận nhiều nhất trên thế giới được tiếp cận với Phúc âm, cầu nguyện cho hàng ngàn nhà thờ tôn cao Đấng Christ được thành lập giữa các thành phố đó!

Chúng tôi tin rằng cầu nguyện là chìa khóa! Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang vươn tới trong đức tin để bao trùm sự tiếp cận này bằng những lời cầu nguyện mạnh mẽ của 110 triệu tín đồ - cho sự đột phá, cầu nguyện xung quanh ngai vàng, suốt ngày đêm và trên toàn cầu!

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?!

Lời mời cầu nguyện với 110 triệu người cho 110 thành phố chiến lược! (Thi thiên 110:3)

Tiến sĩ Jason Hubbard
Giám đốc Kết nối Cầu nguyện Quốc tế giới thiệu 110 Thành phố

Đây là cách bạn có thể tham gia với

110 thành phố!

Thế giới Hồi giáo
Hướng dẫn cầu nguyện 2023

XEM HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN THẾ GIỚI muslim
“Xin Chiên chịu sát tế nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự đau khổ của Người”

“Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, quyền năng, danh dự, vinh hiển và chúc tụng!”
Khải huyền 5:12 ESV 

Hàng triệu người đang cầu nguyện ngay bây giờ!

Tham gia cùng nhiều Cơ đốc nhân ngày hôm nay khi chúng ta cầu nguyện cho thế giới Hồi giáo và cho các nhóm người chưa được tiếp cận trên khắp các thành phố quan trọng, mỗi ngày.
Nhấp vào Chủ đề hôm nay

Một phần của #comtothetable | www.cometothetable.world

Dự án 110 thành phố là sự hợp tác của nhiều tổ chức truyền giáo và cầu nguyện trên toàn thế giới bao gồm:

Một phần của #comtothetable | www.cometothetable.world

crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram