110 Cities
คำอธิษฐานทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
คำอธิษฐานร่วมกันเพื่อการฟื้นฟู!
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 20:00 น. - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 20:00 น
เวลาเยรูซาเลม (UTC+3)

เข้าร่วมกับคริสเตียนหลายล้านคนทั่วโลกในการนมัสการและสวดมนต์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสันติภาพแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ชาวยิว และข่าวประเสริฐเพื่อไปให้ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก!

ในวันเพ็นเทคอสต์ เราเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ - จุดประกายและเพิ่มพลังให้กับคริสตจักร! เราขอเชิญคุณอธิษฐานขอการฟื้นฟูทั่วกรุงเยรูซาเล็ม อิสราเอล และโลกชาวยิว เพื่อว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันจะทรงนำการฟื้นฟู สะพานเชื่อมการแบ่งแยก และปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้คนที่พระองค์เลือกสรร

นี่จะเป็นโอกาสในการอธิษฐานร่วมกัน ยกย่องพระเยซูคริสต์ในฐานะกษัตริย์ทั่วโลกของชาวยิว โดยขอให้พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวส่งคนงานออกไปทุกกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงในเมืองและประเทศสำคัญๆ!

เข้าร่วมกับเราเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (หรือมากกว่า) ใน 24 ชั่วโมงนี้ เพื่ออธิษฐานขอการฟื้นฟูทั่วโลกของชาวยิว!

เข้าร่วมกับเราออนไลน์เพื่อสวดมนต์ 24 ชั่วโมง
นมัสการและประจักษ์พยานใน
ห้องละหมาด 10 วัน (ซูม)

ลงทะเบียนที่นี่

คู่มือการสวดมนต์บทนำ:

เน้นการสวดมนต์

ธีมสวดมนต์ 24 ชม

คำอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูทั่วโลกชาวยิว!

(เวลาเป็นเวลาเยรูซาเลม (GMT+3)

1) การเผชิญหน้า
ยอห์น 10:14-16
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 20:00 น

2) ความเข้าใจ
เศคาริยาห์ 8:1-3
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 21:00 น

3) ความอ่อนน้อมถ่อมตน
โรม 11:18,20,25
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 22:00 น

4) การส่งคืน
2 โครินธ์ 3:16
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 23:00 น

5) วิวรณ์
เศคาริยาห์ 13:1
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 00:00 น

6) การให้อภัย
อิสยาห์ 1:18
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 01:00 น

7) ความสุข
สดุดี 37:4
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 02:00 น

8) ชาลอม
สดุดี 122:6
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 03:00 น

9) ความหลงใหล
สดุดี 137:4-6
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 04:00 น

10) ปลอดภัย
โยเอล 3:2
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 05:00 น

11) พลัง
เอเฟซัส 3:16-19
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 06:00 น

12) ภูมิปัญญา
โคโลสี 2:6-7
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 07:00 น

13) การตื่นขึ้น
อิสยาห์ 44:3-5
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 08:00 น

14) แบ่งปัน
โรม 1:16
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 09:00 น

15) ผู้เฝ้าดู
อิสยาห์ 62:1,6-7
อา. 19 พ.ค. 10.00 น

16) คนงาน
มัทธิว 9:36-38
อา. 19 พ.ค. 11.00 น

17) กระตุ้น
โรม 11:11
อา. 19 พ.ค. 12.00 น

18) เมสสิยาห์
อิสยาห์ 53
อา. 19 พ.ค. 13.00 น

19) โทร
โรม 10:12-13
อา. 19 พ.ค. 14.00 น

20) สง่าราศี
อิสยาห์ 60:1-2
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 15:00 น

21) การฟื้นฟู
อาโมส 9:11-12
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 16:00 น

22) การสรรเสริญ
อิสยาห์ 62:7
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 17:00 น

23) ความสามัคคี
ยอห์น 17:11,23
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 18:00 น

24) พระเยซู
วิวรณ์ 22:16-21
อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 19:00 น

อธิษฐานเผื่อ 5

ใช้เวลา 5 นาทีต่อวันเพื่ออธิษฐานเผื่อ 5 คนตามชื่อที่ต้องการพระเยซู

วิธีการอธิษฐาน

  • พระบิดา โปรดนำพวกเขามาหาพระเยซูพระบุตรของพระองค์ (ยอห์น 6:44).
  • พระบิดา ขอทรงขจัดความมืดบอดฝ่ายวิญญาณของพวกเขาออกไป เพื่อพวกเขาจะเชื่อข่าวประเสริฐ (2คร. 4:4กิจการ 16:14).
  • พระบิดา ขอมอบของขวัญแห่งการกลับใจให้พวกเขาหันจากบาปของพวกเขา (ยอห์น 16:82 ทิม. 2:25-26).
  • พระบิดา ขอทรงให้โอกาสและความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐกับพวกเขา (คส. 4:3-4กิจการ 4:29-31).
  • พระบิดา โปรดช่วยพวกเขาและครอบครัวทั้งหมดด้วย (กิจการ 16:31)

แบ่งปันพระเยซูกับพวกเขาโดยการใช้ชีวิตนอกบ้าน

ไลฟ์สไตล์ BLESS

เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ | ฟังพวกเขา | กินกับพวกเขา | เสิร์ฟพวกเขา | แบ่งปันพระเยซูกับพวกเขา

การ์ดอวยพรฟรี

ดาวน์โหลดและพิมพ์ฟรี การ์ดอวยพร,เขียนชื่อคนทั้ง 5 ของคุณ และเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจ อธิษฐานเผื่อ 5 แต่ละวัน!

crossmenuchevron-down
thThai
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram