Quay lại
Print Friendly, PDF & Email
ngày 22 tháng giêng

Bắc Kinh

Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples.
1 Sử ký 16:24 (NKJV)

Tải xuống Hướng dẫn Cầu nguyện 21 Ngày Thế giới Phật giáo bằng 10 Ngôn ngữ.Đọc bằng 33 ngôn ngữ bằng tiện ích ở cuối mỗi trang!

Tải ngay

Beijing is the sprawling capital city of the People’s Republic of China. It is the world’s most populous capital city with over 21 million residents. The majority population of Beijing are Han Chinese. Hui (Chinese Muslims), Manchus, and Mongols are the largest minority groups.

Founded more than 3,000 years ago, the city is a unique mixture of the ancient and the modern. One of the best known structures in Beijing is the massive Tiananmen Square pedestrian plaza, which contains the tomb of Mao Zedong. Adjacent to the Square is the Forbidden City, a collection of palaces and royal buildings that were the political and ritual center of China for more than 500 years.

Contrasting with the history of the Forbidden City, the immense Great Hall of the People is on the West side of Tiananmen Square. With more than 1.85 million square feet covering the equivalent of two city blocks, the Great Hall is the home of the National People’s Congress and government offices.
While there are government-approved churches in Beijing, police carefully monitor the people who attend. Persecution of the underground Christian church has increased since 2019, with many house churches closed and their leaders arrested. The heavy restrictions during Covid also limited the ability of the house churches to function.

Nhóm người: 5 nhóm người chưa được tiếp cận

Các cách cầu nguyện:
  • Hãy cầu nguyện cho 50 nhà thờ tư gia mới tôn cao Đấng Christ giữa các nhóm người ở Bắc Kinh.
  • Hãy cầu nguyện để có một cuốn Kinh thánh bằng ngôn ngữ ký hiệu của Trung Quốc và Jinyu của Trung Quốc.
  • Hãy cầu nguyện cho hàng trăm triệu cư dân nông thôn đã di dời đến các trung tâm đô thị của Trung Quốc như Bắc Kinh. Nhiều triệu người không thể hỗ trợ gia đình của họ và kết thúc ở các thành phố mà không có các dịch vụ xã hội cơ bản hoặc cơ hội giáo dục, điều này tạo ra tình trạng quá tải và thất nghiệp.
  • Hãy cầu nguyện để Chúa ngăn chặn tình trạng vô luật pháp và thành trì phá thai (13 triệu ca phá thai mỗi năm ở Trung Quốc).
Persecution of the underground Christian church has increased since 2019, with many house churches closed and their leaders arrested.
[đường dẫn]
crossmenuchevron-down
viVietnamese
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram