تماشا کردن

برگرد
Print Friendly, PDF & Email

پنطیکاست 2023 - روز جهانی دعا برای اورشلیم و ملل

یک شب معجزه - 17 آوریل 2023

راه اندازی 110 شهر 2023 - IHOPKC - 6 دسامبر 2022

عبادت و نیایش از مجلس رسمی برگزار شده در دسامبر 2022، برای مبارزه برای 110 شهر دست نیافتنی در سراسر جهان.

کتاب مقدس "سلطه" مطالعه با دین بریگز

دین بریگز از خانه دعای بین‌المللی کانزاس در مورد فراخوان و هدف اکلسیا از مزمور 72 تدریس می‌کند - کاوش در موضوع «سلطه».

دکتر جیسون هابارد ابتکار 110 شهر و اصول و رهنمودهای پیاده روی در نماز را معرفی می کند.

دکتر جیسون هابارد ابتکار عمل دعای 110 شهر را معرفی می کند

بیشتر در: https://deanbriggs.com/

crossmenuchevron-down
fa_IRPersian
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram