شهرها

"این 110 شهری است که ما برای آنها دعا می کنیم!"

فهرست
توری
پروژه 110 شهر با مشارکت سازمان‌های نماز و مأموریت در سراسر جهان از جمله:

بخشی از #cometothetable | www.cometothetable.world

crossmenuchevron-down
fa_IRPersian
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram