110 Cities
10 DAGEN van gebed
15 – 25 september 2023
HUIL OM DE OOGST

Strijd om Zijn Koninkrijk te zien groeien totdat IEDEREEN van de Glorie van God heeft gehoord.

INTRODUCTIE VAN DE
10 DAGEN GEBEDGIDS

Welkom bij de 10 Dagen Gebedsgids!

10 Dagen is een tastbare stap van gehoorzaamheid in de richting van het antwoord op het gebed van Jezus in Johannes 17:21: “Laat hen één zijn zoals Wij [de Vader en de Zoon] één zijn.” Dit gaat over het zien hoe Jezus het antwoord ontvangt op Zijn laatste wens, namelijk de eenheid van Zijn volgelingen in Johannes 17. “Jezus krijgt waar Hij voor bidt!”

10 Dagen is een oproep om stil te staan en te rusten in de aanwezigheid van God.

Het omvat aanbidding, gebed, vasten en gemeenschap onder gelovigen met de nadruk op bekering, nederigheid, bidden voor Gods beloften en rouwen om onze zonden en de toestand van onze wereld. 

10 Dagen is een oproep om vakantie te nemen van wat normaal voor ons is, om te vasten van het gewone leven en de dagelijkse afleidingen, om te zien wat normaal is in de hemel, hier op aarde. (Herziene hoofdstukken 4-5)

Het is geworteld in de 10 “Dagen van Ontzag” tussen de Bijbelse Trompettenfeesten en de Grote Verzoendag. Deze feesten voorspellen op profetische wijze de wederkomst. Daarom is 10 Dagen ook een tijd van verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. “

Sluit u zich bij ons aan terwijl wij samenkomen in Zijn aanwezigheid om te strijden voor de verenigde heropleving van de Kerk, voor de groei van Zijn Koninkrijk en voor het horen van alle stammen en naties van de Glorie van God?!

We zullen bidden vanuit een thema van het zich afkeren van de dingen van de wereld en zich keren naar Onze Koning Jezus en Zijn Koninkrijk. We zullen één regio van de wereld belichten, een belangrijke stad voor de regio die rijp is voor de oogst, en bidden voor de gelovigen, de kerk en de verlorenen.

Bid dat God meer dan genoeg arbeiders naar de rijpe oogstvelden van de wereld stuurt voor Zijn glorie! (Lukas 10:2)

Ter ere van het Lam!

Jonathan Fritz – 10 dagen
Dr. Jason Hubbard – International Prayer Connect

In samenwerking met:

'Moge God ons genadig zijn en ons zegenen en zijn aangezicht over ons laten schijnen, zodat uw weg op aarde bekend mag worden, uw reddende kracht onder alle naties. 

Laat de volkeren U prijzen, o God; laat alle volkeren u loven!'

Psalm 67: 1-2

crossmenuchevron-down
nl_NLDutch
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram