110 Cities
Ga terug
Print Friendly, PDF & Email
Info
Info

Welkom bij de 21 Dagen Boeddhistische Wereldgebedsgids

“Brand niet op; houd jezelf aangewakkerd en in vuur en vlam. Wees waakzame dienaren van de Meester, opgewekt verwachtingsvol. Geef niet op in moeilijke tijden; bid des te harder.” Romeinen 12:11-12 MSG-versie

Hallo! Weet je, als de dingen echt moeilijk worden in de wereld, kun je je gemakkelijk verloren voelen en je afvragen wat je moet doen als jij of ik echt een verschil kunnen maken. Maar 2000 jaar geleden zei apostel Paulus iets dat vandaag de dag nog steeds waar is. Hij zei dat zelfs als alles chaotisch lijkt, we tot God moeten bidden, in de verwachting dat hij zal reageren.

Deze gids helpt je om samen met anderen te bidden voor een miljard mensen die het boeddhisme volgen. Vanaf 21 januari 2024 leren we elke dag hoe het boeddhisme op verschillende plaatsen in de wereld wordt beoefend. En raad eens? Ruim 100 miljoen mensen bidden samen voor onze boeddhistische vrienden!

Deze gebedsgids wordt in veel verschillende talen vertaald en met duizenden groepen overal ter wereld gedeeld. Het fascinerende is dat de steden die in deze gids worden genoemd dezelfde plaatsen zijn waar andere groepen hard werken en elke dag prachtige dingen doen. Dus als we bidden, steunen we hen ook!

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Laten we hoopvol blijven, vurig bidden en bijdragen aan het samen tot stand brengen van positieve veranderingen. Is het niet verbazingwekkend hoe geweldig Jezus is?

De oorsprong van het boeddhisme

In de oudheid was er een prins genaamd Gautama, geboren in wat nu Nepal is. Toen hij een baby was, voorspelde een wijs persoon dat hij zou opgroeien tot een groot leider en een wijs persoon. Zijn vader wilde heel graag dat hij een machtige heerser zou worden, dus zorgde hij ervoor dat Gautama een luxueus leven zou leiden.

Maar toen Gautama 29 werd, stapte hij het paleis uit en zag dat veel mensen moeilijke tijden doormaakten. Het raakte hem hard en hij besloot op reis te gaan om erachter te komen hoe hij al het lijden dat hij zag kon helpen stoppen.

Zes jaar lang probeerde hij verschillende meditatietechnieken, in de hoop antwoorden te vinden. Uiteindelijk koos hij ervoor om onder een speciale boom te gaan zitten en daar te blijven zitten totdat hij alles begreep. Zelfs toen het kwaad hem probeerde af te leiden, bleef Gautama gefocust. En raad eens? Hij bereikte dit ongelooflijke begrip dat verlichting wordt genoemd!

Daarna begonnen mensen hem de ‘Boeddha’ te noemen, wat betekent: iemand die wakker en wijs is. Hij werd bekend als de ‘Verlichte’ omdat hij enkele heel belangrijke waarheden over het leven ontdekte.

De leer van Boeddha (de Dharma* genoemd)

De Boeddha ontmoette zijn vrienden die ook op zoek waren naar antwoorden, en hij deelde zijn eerste leringen met hen. In tegenstelling tot veel andere verhalen over goden of machtige wezens, concentreerden zijn leringen zich niet op een grote baas in de lucht – of op een hemelse Vader die ons heeft geschapen en wil dat we Hem kennen als Zijn eigen kinderen.

Hij sprak over wat hij de ‘Vier Edele Waarheden’ noemde:

  1. Het leven kan zwaar zijn en veel uitdagingen met zich meebrengen.
  2. Deze taaiheid komt doordat je niet alles weet en altijd meer wilt.
  3. Om ons niet langer zo te voelen, moeten we meer leren en niet alles willen.
  4. Hij zei dat we dit kunnen doen door wat hij de ‘Middenweg’ of het ‘Edele Achtvoudige Pad’ noemde te volgen.

De Boeddha geloofde dat wat wij ‘lijden’ noemen, gebeurt omdat we vasthouden aan dingen die niet eeuwig duren. Hij zei dat herboren worden de enige weg vooruit is, door het volgen van wat hij 'het Middenpad' noemde.

Het doel is als het uitblazen van een kaarsvlam: het einde van willen en nodig hebben. Het gaat over het bereiken van een staat waarin onze verlangens ophouden en waarin we vrede vinden.

Boeddhisme vandaag

Het boeddhisme van vandaag is overal anders. Ook al concentreert het boeddhisme zich niet op een oppergod, het wordt onderdeel van verschillende culturen als een gezellige deken die zichzelf vormt om te passen bij wat er al is. In Tibet vermengde het boeddhisme zich bijvoorbeeld met de Bon-religie, die over sjamanisme ging. Ze bouwden boeddhistische kloosters voor meditatie, bovenop de Bon-oefeningen. In Thailand bieden mensen sigaretten aan monniken aan als teken van respect, maar in Bhutan wordt roken als een zonde gezien. In Thailand staat de boeddhistische raad niet toe dat vrouwen monnik worden of bepaalde heilige plaatsen in tempels betreden. Maar in andere plaatsen, zoals Nepal en Engeland, kunnen vrouwen monnik worden. Het boeddhisme past zich dus min of meer aan om bij verschillende plaatsen en culturen te passen, en je zult variaties tegenkomen in de manier waarop mensen het over de hele wereld beoefenen.

Boeddhisme

Theravada, Mahayana en Tibetaans.

Het Theravada-boeddhisme begon in Sri Lanka, waar de leringen van de Boeddha voor het eerst werden opgeschreven en omgezet in een belangrijke reeks teksten. Het richt zich op verlichting door persoonlijke meditatie en het doen van goede dingen. Plaatsen als Myanmar, Thailand, Cambodja en Laos volgen deze traditie.

Het Mahayana-boeddhisme kwam voort uit geschriften die verband hielden met de Boeddha. Deze teksten leerden iets bijzonders: ze zeiden dat een verlicht wezen, een bodhisattva genaamd, kon besluiten te wachten voordat hij naar nirvana ging, wat lijkt op het ultieme spirituele doel van het vinden van vrede en vrijheid. In plaats van er meteen naartoe te gaan, kiezen ze ervoor om andere mensen te helpen die lijden vanwege wat ze in het verleden hebben gedaan (karma). Dit soort boeddhisme werd gewoonlijk beoefend in landen als China, Japan, Vietnam en Korea.

Het Tibetaanse boeddhisme ontstond rond de zesde eeuw na Christus in India. Het draait allemaal om het versnellen van het proces om verlichting te bereiken door middel van rituelen en het gebruik van je verbeeldingskracht. Deze praktijken helpen volgers sneller dichter bij het bereiken van verlichting te komen.

Veel mensen voelen zich aangetrokken tot verschillende soorten boeddhisme, vooral de soorten die praten over het vinden van innerlijke vrede.

Sommigen zijn onderdeel geworden van kloosters, met als doel hun geest te zuiveren door te mediteren en vijf belangrijke levensregels te volgen.

Anderen hebben contact gehad met Tibetaanse lama's, die op monniken lijken.

Ze leren ook zingen, wat lijkt op het zingen van speciale woorden die belangrijk zijn in hun beoefening.

En dan zijn er nog sommigen die een soort boeddhisme hebben overgenomen dat een mix is van Aziatische tradities en wat ze al weten uit westerse ideeën.

Bedankt dat u met ons bidt –

Zie je morgen!

crossmenuchevron-down
nl_NLDutch
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram